tranhtung@luattrian.com
0902 576 586

Ngọc Ánh

Thư Ký Luật Sư

Ngọc Ánh

Thư Ký Luật Sư

Contacts

0868 360 571
tranhtung@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Bà Trần Thị Ngọc Ánh

– Chuyên hỗ trợ Luật sư tham gia tranh tụng các loại án.

– Chuyên tư vấn pháp lý về đầu tư, doanh nghiệp, đăng ký thành lập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

GIÁO DỤC

– Cử nhân Luật tại Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

– Hoàn thành Khóa đào tạo Kỹ năng Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại.

– Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 600.