tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Quốc Tâm

Luật sư

Quốc Tâm

Luật sư

Contacts

0943 000 040
tranhtung@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Luật sư Hồ Quốc Tâm

– Chuyên tư vấn pháp lý, tranh tụng các loại án về Sở hữu trí tuệ.

– Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Sở hữu trí tuệ: Đăng ký Nhãn hiệu, Logo, Thương hiệu Độc quyền,…

– Là người đứng đầu Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ.

LÀ THÀNH VIÊN

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

– Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

GIÁO DỤC

– Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

– Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp.

– Chứng chỉ đại diện Quyền đối với giống cây trồng.

– Chứng nhận tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ.

– Chứng nhận tổ chức đại diện Quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Hơn 13 năm tư vấn pháp lý và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

– Hơn 10 năm tham gia tranh tụng và xử lý các tranh chấp về Sở hữu trí tuệ.