tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Tranh tụng Hình sự

Tranh tụng Hình sự

1. Tố tụng Hình sự

Phương thức tranh tụng đối với vụ án Hình sự là phương thức có ưu điểm nhất trong việc tìm ra sự thật khách quan của vụ án, bảo vệ hữu hiệu quyền con người của người bị buộc tội và chống oan sai. Nguyên tắc khi xét xử tố tụng là suy đoán vô tội. Trong tất cả giai đoạn tố tụng (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử), điều tra viên, kiểm sát, viên, người bị buộc tội, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác đều được quyền tham gia vào quá trình tranh tụng theo quy định của pháp luật. 

Vụ án Hình sự có sự phân chia chức năng cơ bản của tố tụng ra thành ba chức năng chính bao gồm: buộc tội, bào chữa và xét xử. Trong đó, Tòa án sẽ tham gia với nhiệm vụ xét xử làm “trọng tài”. Luật sư tham gia tranh tụng được xem là biện pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân theo Hiến pháp Việt Nam. 

2. Luật sư tranh tụng Hình sự

Đội ngũ Luật sư của Công ty Luật Tri Ân tham gia tố tụng vụ án hình sự trong mọi giai đoạn của vụ án theo yêu cầu của Khách hàng với nội dung cụ thể như sau:

+  Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án Hình sự nhằm tiếp cận chứng cứ, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu trong quá trình điều tra tại Cơ quan điều tra;

+  Cử luật sư tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;

+  Soạn thảo những văn bản, giấy tờ, đơn thư cần thiết cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự khác trong các vụ án Hình sự để đảm bảo đầy đủ các quyền lợi hợp pháp cho người tham gia tố tụng;

+ Tư vấn và hướng dẫn Khách hàng thực hiện thủ tục kháng cáo nếu bản án tuyên chưa hợp lý, chưa đúng với các chứng cứ, tình tiết khách quan.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời về Dịch vụ tranh tụng Hình sự!

Leave a Reply