tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Luật Đầu tư

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

I. Pháp Luật đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan

Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài với đối tượng áp dụng là nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Văn bản pháp luật quan trọng: 

1. Luật đầu tư số: 61/2020/QH14 được quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

2. Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

3. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

5. Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

6. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

II. Một số vấn đề chú ý về pháp luật đầu tư Việt Nam

1. Quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện

Luật đầu tư 2020 theo hướng đảm bảo quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà Luật không cấm. Cụ thể là đã có đổi mới căn bản trong nguyên tắc áp dụng pháp luật. Nguyên tắc được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà Luật này không cấm hoặc quy định phải có điều kiện, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn phải tiến hành đăng ký nghành, nghề kinh doanh theo quy định. Cụ thể:

1.1 Ngành nghề cấm đầu tư

Luật Đầu tư 2020 gồm có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục. Trong đó, Luật cấm đầu tư kinh doanh 8 lĩnh vực, bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy; Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; Kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; Kinh doanh pháo nổ; Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

1.2 Ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện

Luật đầu tư 2020 cắt giảm 22 ngành nghề có điều kiện so với Luật Đầu tư 2014. Theo đó Luật đầu tư 2020 đã bãi bỏ các ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh không hợp lý, không rõ ràng. Đồng thời sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng giảm thiểu hình thức cấp phép, xác nhận hoặc chấp thuận của cơ quan nhà nước mà thay vào đó là ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý hậu kiểm.

Ngoài ra, luật cũng quy định Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn bỏ nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả thi trong việc áp dụng cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Các thay đổi về thủ tục hành chính

Luật Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã có cải cách thủ tục đầu tư so với Luật hiện hành.
Theo đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, như: thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư của cá nhân, hộ gia đình, bãi bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng…
Đồng thời, tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đơn cử như với dự án sân golf…
Bên cạnh đó, Luật cũng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục triển khai dự án đầu tư, mở rộng quyền tự chủ của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, như quyền chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng dự án…

3. Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư

Luật Đầu tư 2020 đã tiến hành bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư, nổi bật nhất trong sự tiến bộ đó là hình thức “khấu hao nhanh”. Đây là hình thức ưu đãi giúp cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiến tới điểm hòa vốn nhanh hơn. Bên cạnh đó, các mức chi phí được khấu trừ khi tính thuế đã được tăng lên.

Nhà làm luật cũng tiến hành ưu đãi đối với những doanh nghiệp sử dụng lao động là nữ giới, lao động là người dân tộc. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư thuộc trường hợp hưởng ưu đãi còn được công nhận thêm các chi phí khấu trừ khi tính thuế ngay cả khi chi phí đó chưa thực sự hợp lý.

III. Luật sư tư vấn luật đầu tư

1. Tư vấn Giấy phép đầu tư, Lập dự án đầu tư

Hình thức đầu tư: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng ngay ở bước đầu tiên là lựa chọn hình thức đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài có thể vào Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Liên doanh với đối tác của Việt Nam để thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần; cũng có thể hợp tác theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; mua lại phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, còn có thể đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT  và thí điểm đầu tư theo hình thức hợp tác Công – tư (PPP) đối với các lĩnh vực hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư sao cho phù hợp và đảm bảo được quyền lợi tốt nhất cho nhà đầu tư trước mắt và lâu dài tại Việt Nam.

Ưu đãi đầu tư: Tư vấn pháp lý về chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước Việt Nam. Chính sách ưu đãi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; lĩnh vực thuế như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong nước chưa sản xuất được. Nhà đầu tư sẽ được tư vẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định để hưởng các ưu đãi này;

Ngành nghề kinh doanh: Là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới từ năm 2007, Việt Nam đang từng bước thực hiện lộ trình mở cửa theo các cam kết khi gia nhập WTO. Các điều kiện về một số ngành nghề đang dần thay đổi. Với một ngành nghề cụ thể, nhà đầu tư sẽ được tư vấn về điều kiện của ngành nghề đó. Có nhiều điều kiện liên quan đến một ngành nghề như hạn chế kinh doanh, khuyến khích đầu tư, điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm, điều kiện về tỷ lệ vốn góp, điều kiện về mức vốn pháp định …..

Đất đai và quy hoạch về đất đai: Có nhiều phương án để có một địa điểm phù hợp với mục tiêu kinh doanh của nhà đầu tư từ việc thuê, mua lại đến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế hay xin cơ quan có thẩm quyền giao một khu đất phù hợp với quy hoạch. Mỗi một phương án đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư sẽ được chúng tôi tư vấn về một cái nhìn tổng thể và chi tiết của mỗi phương án để có sự lựa chọn thích hợp.

Nhân sự – Lao động: Nhà đầu tư sẽ được tư vấn về trình độ cơ bản của lao động địa phương, mức lương trung bình của người lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội phải trả, các chính sách dành cho người lao động, cơ cấu lao động tại địa phương, cơ sở hạ tầng dành cho người lao động …

Bảo vệ môi trường: Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường là một yêu cầu bắt buộc khi đầu tư tại Việt Nam. Nhà đầu tư sẽ được tư vấn về các thủ tục pháp lý và các chỉ tiêu bảo vệ môi trường tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Bản quyền và Sở hữu trí tuệ: Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ có những ý kiến tư vấn và hỗ trợ soạn thảo tài liệu, thực hiện các thủ tục liên quan để nhà đầu tư không bị vướng mắc về vấn đề Sở hữu trí tuệ, bảo về được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong vấn đề này. 

2. Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư

Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình soạn thảo và chuẩn bị tài liệu liên quan để xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư:

– Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư (Lập dự án đầu tư; tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh…);

– Xem xét và tư vấn cho nhà đầu tư về nội dung của các tài liệu liên quan đến dự án; đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán về hồ sơ tài liệu và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án với các đối tác; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan như dịch, công chứng tài liệu, hợp pháp hoá lãnh sự hồ sơ; đại diện và thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin cấp phép và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ dự án tại cơ quan nhà nước Việt Nam; tư vấn, đại diện nhà đầu tư trao đổi và giải trình với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến dự án để đạt được mức ưu đãi đầu tư cao nhất có thể cho dự án…

3. Hỗ trợ pháp lý sau thành lập

Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư: bao gồm tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật để thuê đất, thuê mặt bằng, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam…

Cập nhật những văn bản pháp luật mới nhất để cung cấp cho các nhà đầu tư.

IV. Liên hệ luật sư tư vấn Luật đầu tư

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn đầu tư có kinh nghiệm, Công ty Luật Tri Ân cam kết đảm bảo tính pháp lý và chuẩn mực khi thực hiện các thủ tục, quy trình đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như từ Việt Nam ra nước ngoài.

Leave a Reply