tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Luật sư tham gia thiện nguyện tại huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

Luật sư tham gia thiện nguyện tại huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai

Thiện nguyện luôn là một trong những hoạt động đồng hành trong cuộc sống và cả công việc của Luật sư cũng như thành viên Công ty Luật Tri Ân. 

Ngày 09/11/2022, Công ty Luật Tri Ân cùng với Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức chương tình thiện nguyện, trao quà và tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai. 

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến đại diện tuyên truyền pháp luật đến người dân

Phó Giám đốc Nguyễn Trương Tín và Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến cùng những nhân viên của Công ty Luật Tri Ân đã đến địa bạn huyện Xuân Lộc theo sự hướng dẫn của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và chính quyền địa phương huyện để cùng tổ chức chương trình, trao quà và thực hiện tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến trao món quà nhỏ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện

Leave a Reply