tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Thanh Tùng

Luật sư

Thanh Tùng

Luật sư

Contacts

0939 926 333
ketoan@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng

– Chuyên tư vấn pháp lý và tranh tụng các loại án về thuế, kế toán, đầu tư và doanh nghiệp.

– Chuyên xử lý nghiệp vụ về tài chính, kế toán, thuế, điều chuyển dòng tiền, quản lý, xử lý và lưu trữ thông tin.

LÀ THÀNH VIÊN

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

– Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai.

GIÁO DỤC

– Năm 2003: Cử nhân Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2012: Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2018: Cử nhân Luật tại Trường Đại học Trà Vinh.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Hơn 15 năm làm việc trong các lĩnh vực pháp luật, kế toán, thuế, nhân sự, BHXH tại các doanh nghiệp.

– Nguyên giảng viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai.

– Nguyên giảng viên Trường Trung cấp nghề 26/3 – Đồng Nai.