tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Hồng Tuyến

Luật Sư - Cố vấn cao cấp

Hồng Tuyến

Luật Sư - Cố vấn cao cấp

Contacts

0979 601 698
tranhtung@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến

– Cố vấn cao cấp, thẩm định và đánh giá hồ sơ khởi kiện, các loại vụ việc tranh tụng.

– Chuyên tư vấn pháp lý, tham gia tranh tụng các loại án hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và hành chính.

– Giảng viên kiêm chức tại Học viện Tòa án Việt Nam. 

LÀ THÀNH VIÊN

Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

GIÁO DỤC

– Năm 1987: Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

– Năm 2007: Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Năm 1987: Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội và được tuyển dụng làm Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

– Năm 1989 – 1991: Cán bộ Thanh tra của Sở Ngoại thương tỉnh Thanh Hóa.

– Năm 1991 – 2021: Thư ký, Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

– Nguyên Thẩm phán – Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

– Hơn 30 năm làm việc trong ngành Tòa án, với gần 25 năm làm Thẩm phán, đã tham gia giải quyết tất cả các loại án tại Tòa án bao gồm: dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, hành chính, lao động.