tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Hương Giang

Trợ Lý Giám Đốc

Hương Giang

Trợ Lý Giám Đốc

Contacts

0365 696 744
troly@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

– Trợ lý Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tri Ân.

– Chuyên thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hỗ trợ Luật sư tham gia tranh tụng.

– Cố vấn Tổ chức sinh viên Luật Châu Á tại Việt Nam (ALSA).

GIÁO DỤC

– Cử nhân Luật tại Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

– Hoàn thành Khóa đào tạo Kỹ năng Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại.

– Chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT 302 (tương đương CEFR Level C1).