tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Trương Tín

Phó Giám đốc - Luật sư

Trương Tín

Phó Giám đốc - Luật sư

Contacts

0915 259 789
tranhtung@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Phó Giám đốc – Luật sư Nguyễn Trương Tín

– Cố vấn cao cấp trong nhiều dự án pháp lý về bất động sản, đầu tư, doanh nghiệp.

– Trọng tài viên giải quyết các tranh chấp thương mại tại Trung tâm Trọng tài.

– Quản tài viên tham gia giải quyết các vụ việc phá sản theo Luật Phá sản.

– Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

LÀ THÀNH VIÊN

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁO DỤC

– Năm 1999: Cử nhân Luật tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội).

– Năm 2007: Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2011: Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam.

– Năm 2018: Chứng chỉ Giảng viên chính tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2022: Chứng chỉ định giá, điều hành sàn giao dịch, môi giới bất động sản.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Năm 2000 – 2010: Chuyên viên pháp lý, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên ngành Tòa án.

– Năm 2010 – 2022: Giảng viên Khoa Luật Dân sự – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2014 – 2017: Cố vấn cao cấp Văn phòng Luật sư Tri Ân (Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh).

– Năm 2018 – 2020: Cố vấn cao cấp Công ty Luật Quốc tế HTC (Thành phố Hồ Chí Minh).

– Năm 2020 đến nay: Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC).

– Năm 2022: Quản tài viên đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.