tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Đức Toàn

Luật Sư

Đức Toàn

Luật Sư

Contacts

0914 686 469
tranhtung@luattrian.com

Contact Me

-->

GIỚI THIỆU

Luật sư Phạm Đức Toàn

– Chuyên tư vấn pháp luật về tài chính, bảo hiểm, doanh nghiệp, kinh doanh, thương mại. 

– Chuyên tham gia tranh tụng các loại án về bảo hiểm, tài chính, doanh nghiệp, kinh doanh, thương mại.

LÀ THÀNH VIÊN

–  Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

–  Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

–  Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁO DỤC

– Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

– Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh.

– Trung cấp Tài chính kế toán tại Trường Trung học Kinh tế Tài chính Hải Dương.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Từ năm 2013 – 2017: Làm việc tại Văn phòng Luật sư Song Phương (Thành phố Hồ Chí Minh).

– Từ năm 2017 đến nay: Làm việc Công ty Luật TNHH MTV Tri Ân.

– Hơn 10 năm kinh nghiệm tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài trong các vụ án tranh chấp về kinh doanh, thương mại, bảo hiểm, tài chính.

– Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực kế toán, tài chính và bảo hiểm: Tập Đoàn Sagosan, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI),… với các chức vụ: Trưởng Phòng Pháp chế, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kinh doanh,…