tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Kỳ Quân

Giám đốc - Luật sư

Kỳ Quân

Giám đốc - Luật sư

Contacts

0902 576 586
luatsuquan@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Giám đốc – Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân

– Người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH MTV Tri Ân.

– Chuyên tư vấn pháp lý, tham gia tranh tụng các loại án hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại và hành chính.

– Quản tài viên tham gia giải quyết các vụ việc phá sản theo Luật Phá sản.

– Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp Việt Nam.

LÀ THÀNH VIÊN

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

 GIÁO DỤC

– Năm 1999: Cử nhân Luật tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội).

– Năm 2016: Thạc sĩ Luật tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Năm 2000 – 2010: Thư ký, Thẩm phán ngành Tòa án.

– Năm 2010 đến nay: Hành nghề Luật sư và Quản tài viên.

– Năm 2013 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp Việt Nam.