tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Hồng Cẩm

Luật sư

Hồng Cẩm

Luật sư

Contacts

0708 11 66 18
tranhtung@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Cẩm

– Chuyên tư vấn pháp lý về bất động sản, tài chính, đầu tư, doanh nghiệp.

– Chuyên tham gia tranh tụng các loại án tài chính, bất động sản, kinh doanh, thương mại và giải quyết thủ tục phá sản.

LÀ THÀNH VIÊN

Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.

GIÁO DỤC

– Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

– Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam. 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Tham gia tư vấn pháp luật về dân sự, đất đai, tài chính, đầu tư, doanh nghiệp.

– Tham gia tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài và đại diện ngoài tố tụng theo quy định của pháp luật.