tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Xuân Quang

Tiến sĩ Luật - Cố vấn cao cấp

Xuân Quang

Tiến sĩ Luật - Cố vấn cao cấp

GIỚI THIỆU 

Tiến sĩ Luật Nguyễn Xuân Quang

– Trưởng Khoa Luật Dân sự – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cố vấn pháp lý cao cấp về sở hữu trí tuệ, tài sản, thừa kế, hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, giao dịch dân sự bất động sản.

– Tác giả của nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo và bài báo được đánh giá cao trong nền khoa học pháp lý Việt Nam.

– Gần 30 năm nghiên cứu, giảng dạy và cố vấn cao cấp trong nhiều dự án pháp lý lớn, quan trọng.