tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Phương Nam

Tiến sĩ Luật - Cố vấn cao cấp

Phương Nam

Tiến sĩ Luật - Cố vấn cao cấp

GIỚI THIỆU

Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam

– Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cố vấn pháp lý cao cấp về đầu tư, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, thuế và chứng khoán.

– Trọng tài viên chuyên giải quyết các tranh chấp thương mại tại Trung tâm Trọng tài thương mại Phía Nam (STAC).

– Tác giả của nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo và bài báo được đánh giá cao trong nền khoa học pháp lý Việt Nam.

– Hơn 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và cố vấn cao cấp trong nhiều dự án pháp lý lớn, quan trọng.