tranhtung@luattrian.com
0902 576 586

Luật sư tham gia thiện nguyện tại huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Luật sư tham gia thiện nguyện tại Vĩnh Cửu cùng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai luôn duy trì truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam ta, hàng năm, Đoàn sẽ tổ chức đều đặn những chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho hàng ngàn người dân tại địa bàn huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội (người già, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em,…)

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân – Giám đốc Công ty Luật Tri Ân, cũng là Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cùng với trợ lý – bà Nguyễn Thị Hương Giang đã cùng tham gia tổ chức chương trình thiện nguyện cùng với Đoàn Luật sư tỉnh và trực tiếp tư vấn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân và trợ lý Nguyễn Thị Hương Giang đang tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Với sự nhiệt huyết của Đoàn Luật sư tỉnh, những Luật sư và nhân viên của Công ty Luật Tri Ân luôn mong muốn giúp một phần sức để cùng đưa đến cho người dân khó khăn tại vùng sâu, vùng xa được nâng cao về kiến thức pháp luật và hỗ trợ về nhiều mặt của người dân trong cuộc sống.

Leave a Reply